Zachowanie populacji a klimat

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra Kraków, opowiadając o wyczytanym w jednym z pism branżowych informacjach o wpływie klimatu na postępowanie ludzi na ziemi. Badacz, który opublikował te informacje, przeprowadził dokładną analizę prac z najróżniejszych sfer nauki:

kryminologii (więcej na stronie),

• politologii,

• archeologii,

• psychologii,

• historii,

• ekonomii,

Na podstawie przeprowadzonych analiz, badacz ten doszedł do wniosku, że w najróżniejszych miejscach na naszej planecie oraz w różnych okresach historii, istnieje pewna reguła dotycząca zmian klimatu i zachowań populacji.

Stwierdził on, że zmiany klimatyczne objawiające się wzrostem średnich temperatur, deficytem opadów i trwającą długo suszą łączyły się ściśle z nasileniem przemocy u ludzi. Jak dowodzi, związek ten dotyczy zarówno relacji łączących pojedyncze osoby (objawiający się na przykład w formie aktów przemocy domowej), jak i konfliktów ogólnonarodowych.

Jak wytłumaczył mi zaprzyjaźniony krakowski psychiatra, przyczyny zależności naszego usposobienia od klimatu nie są prostymi zagadnieniami i łatwymi do udowodnienia. Pewnym jest jednak, że fizyczne nagrzanie mózgowia (więcej informacji pod tym adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zgowie) wywołuje silną agresję u ludzi oraz zwierząt. W tej sytuacji łatwiej nam zachowywać się pochopnie oraz emocjonalnie.

Z analizy tej wynika, że jeśli przez okres trzech miesięcy średnie poziomy temperatur w danym stanie w Stanach oraz danym kraju na Starym Kontynencie podniosą się o trzy stopnie Celsjusza, a w kraju na Czarnym Lądzie o sześć dziesiątych stopnia Celsjusza, to dostrzec można w statystykach wyraźny wzrost przestępczości oraz gotowość do przemocy wśród mieszkańców tych obszarów.gabinet psychologiczny krakówWięcej informacji na ten temat jest dostępnych na tej stronie: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,12054195,Zaburzenia_afektywne_dwubiegunowe___zycie_na_emocjonalnej.html